Facturatie aanvraag beoordelen

Het is mogelijk de standaard facturatie consequentie aan te passen. Standaard voor extra dagdelen is deze ingesteld op 'In rekening brengen'. Hierdoor wordt het extra dagdeel doorberekend aan de klant. Indien gekozen wordt voor 'Niet verrekenen', wordt het extra dagdeel niet doorbelast aan de klant.

Afwezigheden worden standaard niet verrekend op de factuur. Dit houdt in dat het geplande dag(deel) gewoon in rekening gebracht wordt. Indien gekozen wordt voor 'In mindering brengen', wordt het afwezige dag(deel) in mindering gebracht op de factuur.

Ruildagen worden niet verrekend.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen