Leidster-Kind-ratio (LKR) advies

Bovenin wordt op basis van de LKR (Leidster-Kind-ratio) berekening bepaald of het goedkeuren van deze aanvraag gevolgen heeft voor de groepsplanning. Dit advies kan meegenomen worden bij het beoordelen van de aanvraag. De volgende adviezen zijn mogelijk:

Leidster-Kind-ratio OK

Het goedkeuren van deze aanvraag is mogelijk volgens BKR regels en heeft geen gevolgen voor het aantal benodigde medewerkers. Er wordt geen rekening gehouden met mogelijkheden om groepen wel of niet samen te kunnen voegen.

Heeft gevolgen medewerkers

Het goedkeuren van deze aanvraag is mogelijk volgens BKR regels, maar heeft als gevolg dat er meer medewerkers ingezet moeten worden. Er zal zelf beoordeeld moeten worden of dit acceptabel is. Bij deze afweging kunnen de andere openstaande aanvragen voor de betreffende locatie meegewogen worden.

Geen ruimte volgens Leidster-Kind-ratio

Het goedkeuren van deze aanvraag is niet mogelijk volgens de BKR regels.

Geen Leidster-Kind-ratio beschikbaar

Op basis van de gegevens heeft het systeem geen Leidster-Kind-ratio kunnen berekenen.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen