Groepsplanning aanvraag beoordelen

Groepsplanning geeft inzicht in de gevolgen voor het aantal beroepskrachten en de mogelijkheden voor samenvoegen. Per periode wordt aangegeven hoeveel beroepskrachten er nodig zijn volgens de Leidster-Kind-ratio. Er wordt aangegeven hoeveel beroepskrachten dit betreft met en zonder de geselecteerde aanvragen.

Voor de geselecteerde groep(en) wordt aangegeven of ze met elk van de andere groepen van de locatie samengevoegd zouden kunnen worden. Er wordt aangegeven of samenvoegen mogelijk is met en zonder de geselecteerde aanvragen.

Statusverloop aanvraag beoordelen

Geeft inzicht in het statusverloop van de aanvraag. Hierbij is tevens inzichtelijk welke opmerkingen bij elke statusovergang vastgelegd zijn.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen