Flex tegoeden corrigeren

Ouders met flexibele opvang zullen nu geen uren meer inzetten en dus meer tegoed overhouden, welke ze mogelijk later in het jaar willen gaan besteden. Wij adviseren om deze tegoeden waar mogelijk handmatig te corrigeren. Het is voor ons niet mogelijk om deze geautomatiseerd te corrigeren, omdat de regels voor flex per organisatie sterk verschillen.

Om te bepalen hoeveel tegoed er afgeboekt moet worden kan je een berekening maken op de tegoeden. Hiervoor kan de exportfunctie van tegoeden in Konnect gebruikt worden.

Gezien de overgang van 2020 / 2021 is het aan te raden twee exports te maken om de berekening goed uit te kunnen voeren. Er komt dan een correctie op tegoeden 2020 en tegoeden 2021.

Stap 1 
Maak een export van de tegoeden via Beheer tegoeden en filter de Flex tegoeden. Verwijderd geen kolommen uit dit bestand!

Stap 2
Voeg een kolom toe om het aantal dagen dat een kind dit jaar komt te berekenen.

Dit kan middels een berekening op basis van de datums ‘Geldig van’ (kolom G) en ‘Geldig t/m’ (kolom H). In de cel voer je som =SOM(H9-G9)+1 in. Excel berekend dan zelf het aantal dagen tussen die datums. Deze som kan je vervolgens kopiëren naar onderstaande rijen zodat automatisch berekend wordt wat het aantal dagen is dat een kind dit jaar komt.

  mceclip0.png              

Stap 3
Voeg een kolom toe om de factor te berekenen waarmee afgeboekt moet worden.

Voorbeeld: een kind komt van 01-01-2020 t/m 31-05-2020 = 151 dagen. De sluitingsperiode is van 16-03-2020 t/m 10-05-2020 = 56 dagen. Factor om af te boeken is dan 100/151*56 = 37.08%. In Excel voer je in kolom N volgende som in: =som(100/M9*56). Deze som kan je vervolgens kopiëren naar onderstaande rijen zodat automatisch berekend wordt wat de factor voor afboeken is

Stap 4
Voeg een kolom toe om het aantal af te boeken uren te berekenen.

Voorbeeld: het aantal toegekende uren (kolom I in het excel bestand) kan vermenigvuldigd worden met de factor om te bepalen wat de af te boeken uren zijn. In de cel kan je volgende som invoeren: =SOM(I9/100*N9) Deze som kan je vervolgens kopiëren naar onderstaande rijen zodat automatisch berekend wordt wat de af te boeken uren per kind zijn.

mceclip1.png

Stap 5
Voeg een kolom toe met af te boeken uren afgerond op kwartieren. Daarvoor kan volgende formule in Excel gebruikt worden: =AFRONDEN.N.VEELVOUD(*;0,25) 
Op de plek van * vul je de cel in van de in stap 4 berekende af te boeken uren, bijvoorbeeld O9. Deze som kan je vervolgens kopiëren naar onderstaande rijen zodat automatisch berekend wordt wat de afgeronde af te boeken uren per kind zijn.


LET OP: Uitzondering hierop zijn kinderen die een start- of einddatum plaatsing hebben die midden in de sluitingsperiode valt. Voor die kinderen zal per kind bekeken moeten worden hoeveel uur afgeboekt moet worden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen