Ruilen uit het verleden beperken

Wanneer je gebruik maakt van de ruilmogelijkheden in Konnect, kan ingesteld zijn dat ouders dagen die in het verleden afgemeld zijn, ruilen naar een andere dag. Om te voorkomen dat ouders de dagen uit de sluitingsperiode gaan ruilen, kun je deze mogelijkheid tijdelijk dicht zetten.

Om het ruilen van dagen uit het verleden dicht te zetten doe je het volgende: ga als applicatiebeheerder naar Beheer -> Applicatiebeheer -> Klantinstellingen.
Op het tabblad ‘Ruilen’ kun je de instelling voor ruilen uit het verleden op 0 zetten. Ga hiervoor naar de instelling met code I3180.

mceclip0.png

Ruilen beperken
Om te zorgen dat toekomstige dagen, die binnen de sluitingsperiode vallen, niet geruild kunnen worden kun je deze mogelijkheid tijdelijk beperken.
Om het ruilen van dagen in de sluitingsperiode dicht te zetten doe je het volgende: ga als applicatiebeheerder naar Beheer -> Applicatiebeheer -> Klantinstellingen.
Op het tabblad ‘Ruilen’ kun je de deadline voor het afwezige deel van een ruildag aanpassen. Ga hiervoor naar de instelling met code I3232.

Ruilen.png

Voorbeeld
Door deze instelling op 31 dagen te zetten kunnen ouders geen dag -binnen nu en 31 dagen- gebruiken om te ruilen naar een andere dag.

Wil je deze instellingen aanpassen dan willen we je, gezien de drukte bij Support, vragen dit bij voorkeur zelf in te stellen. Mocht dat niet lukken, dan staan onze collega’s van onze Support voor je klaar via helpdesk@konnect.nl of via telefoonnummer 038 260 00 19. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen